Strona 1 z 1

Walne Oddziały Mazowieckiego

: 02 mar 2012, 11:51
autor: langusta
Szanowni Państwo,

Zarząd Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Wspierania Osób z NZJ "J-elita" zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 17.03.2012 (sobota) godz. 12.00.
W razie braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie dnia 17.03.2012 (sobota) godz. 12.15
Miejsce zebrania: ul. Ks. Trojdena 4 Warszawa Sala 012 MIBMIK
Porządek obrad:
-Otwarcie obrad Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zajazdu Oddziału,
-Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania uchwał,
-Przyjęcie porządku obrad,
-Powołanie komisji skrutacyjnej,
-Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2011,
-Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności w roku 2011,
-Udzielania absolutorium Zarządowi Oddziału za rok 2011,
-Zmiany w składzie Zarządu,
-Przyjęcie programu działania Oddziału Mazowieckiego Towarzystwa na rok 2012,
-Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie zgodnie ze statutem,
-Wolne wnioski ,
-Zamknięcie obrad .

Jest to najważniejsze zebranie w ciągu roku, na którym obecność jest obowiązkowa dla każdego członka naszego Oddziału bardzo prosimy o przybycie.

Na zebraniu będzie również możliwość opłacenia zaległych składek.

Re: Walne Oddziały Mazowieckiego

: 03 mar 2012, 17:41
autor: Baby
Będę:)