Strona 1 z 1

Orzeczenie do celów pozarentowych

: 19 lut 2018, 14:44
autor: obyty.z.cu
Polecam stronę z opracowaniem wszystkiego co powinno się wiedzieć o orzekaniu o niepełnosprawności. Co, jak, dlaczego, kto, kiedy, po co, co się z tego ma, jak się starać o to...to wszystko tu znajdzie. To co nie jest związane z rentami...
niepelnosprawni.pl Poradnik Życie z niepełnosprawnością Orzekanie o niepełnosprawności Orzeczenie do celów pozarentowych

Poradnik
Życie z niepełnosprawnością
Zapytaj doradcę
Rodzaje niepełnosprawności
Ważne kontakty
Miłość i przyjaźń

Orzeczenie do celów pozarentowych
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/204914
Pamiętaj!
Orzeczenia ZUS wydawane są do innych celów niż orzeczenia powiatowych lub miejskich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON lub MZON). Orzeczenia ZUS oceniają zdolność do pracy i są podstawą do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego, czyli renty, oraz dają takie same uprawnienia do korzystania z różnych ulg jak orzeczenia powiatowych zespołów. Zespoły do spraw niepełnosprawności mają obowiązek stosować tzw. przekładkę. Jeśli osoba ubiegająca się o ustalenie stopnia niepełnosprawności posiada orzeczenie ZUS, to PZON/MZON muszą wydać orzeczenie o niepełnosprawności i dopiero ono daje prawo do ulgi, m.in. ulgi rehabilitacyjnej.

Jednak orzeczenia zespołów powiatowych nie są w żadnym przypadku podstawą do ubiegania się o rentę i emeryturę, ale stwarzają możliwość otrzymania różnych dodatkowych świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym, np. zasiłku pielęgnacyjnego albo ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznej. Przyczyny niepełnosprawności ustalają zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Wydane przez nie orzeczenia pozwalają na korzystanie z ulg i uprawnień, do których prawa nabywa się właśnie ze względu na charakter i rodzaj niepełnosprawności. Najlepiej więc mieć, na wszelki wypadek, orzeczenia obu tych organów.