Niepełnosprawność dziecka chorego na CD, a karta parkingowa.

Dyskusje dotyczące starań o orzeczenie o niepełnosprawności.

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

ODPOWIEDZ
Tata Jakuba
Debiutant ✽
Posty: 32
Rejestracja: 22 mar 2009, 22:21
Choroba: CD u dziecka
województwo: warmińsko-mazurskie
Lokalizacja: Olsztyn

Niepełnosprawność dziecka chorego na CD, a karta parkingowa.

Post autor: Tata Jakuba » 21 maja 2009, 17:16

Witam wszystkich, czy ktoś może z Was się orientuje, czy w osoba z chorobą Crohna spełnia w orzeczeniu punkt w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym
( Dz. U. Nr 108 poz. 908 z 2005r)? Dla mnie osobiście jest logiczne, że osoby z Crohnem spełniają przesłanki określone w tym art.8 w/w dziennika ustaw.W czasie zaostrzeń osoby są osobami niepełnosprawnymi o obniżonej sprawności ruchowej, i mogą nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Choroba powyższa polega na częstym oddawaniu stolca w okresie kryzysu i zaostrzenia stanu w chorobie jelit, dlatego też osobie ciężko jest się poruszać w ruchu ulicznym i szukać miejsca postojowego, żeby zdążyć do toalety. Dolegliwości charakterystyczne dla osób chorych na NZJ jest wzrost częstości wypróżnień z zawartością krwi i śluzu w stolcu, aż do uporczywych, ciężkich krwistych biegunek, ale także wymioty i długotrwałe nudności, więc poruszanie się z moim synem w drodze do szpitala i innych ośrodków leczenia, rehabilitacji i edukacji ( m.in.: szkoła) pojazdem samochodowym jest utrudnione ze względu na częste długotrwałe poszukiwanie miejsc postojowych w celu zatrzymania się, i udzielenia pomocy oraz poszukiwanie szybkiego dostępu do toalety. Jednak w Olsztynie Komisje lekarskie orzekające o niepełnosprawności są odmiennego zdania. Będąc na spotkaniu w Jastrzębiej Górze wielu z Was radziło, żeby o to się starać dla dziecka w orzeczeniu, a ponieważ nie dopatrzyłam tego punktu,dużo osób twierdziło, ze u nich ( w innych miastach) wystarczy złożyć tylko pismo o sprostowanie tego punktu, bo jest to bardzo pomocne i istotne, co tez uczyniłam, ale u nas w Olsztynie uznali to jako odwołanie od orzeczenia, i na nowo będą wzywać na komisję. Na początku też nie wiedziałam i nie brałam tego pod uwagę, bo jeszcze dokładnie nie znaliśmy tej choroby, ale po analizie i zastanowieniu stwierdziłam, ze macie rację. Uważam jednak, ze lekarze na komisji sami powinni wiedzieć. Uważam, że dla lekarzy znających się nawet w ogólnym zakresie jest to logiczne, ze warunek o niepełnosprawności jest spełniony.A nie pytają się po co nam właściwie orzeczenie przy takiej wg. nich lekkiej chorobie- tu to tylko korzystanie z terapii. Co o tym sądzicie? I jakie dokumenty zebrać na komisję, jak uważacie? C :wink: zy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał? :wink: :roll:
mama Jakuba
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 18:55 przez Tata Jakuba, łącznie zmieniany 1 raz.

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Niepełnosprawność dziecka chorego na CD, a karta parkingowa.

Post autor: Mamcia » 21 maja 2009, 21:53

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92), w stosunku do dzieci poniżej 16 roku życia takie orzeczenie nie jest wydawane. Wynika z tego, że z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych mogą korzystać jedynie rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych powyżej 16 lat.
prześlij mi ten przepis żywcem wyjęty, bo jest on niezgodny nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, ale jest to dyskryminacja ze względu na wiek. Nie śledzę tych spraw, ale RPO i inne tego typu instytucje powinny to zaskarżyć.
Przyłacz się do Towarzystwa J-elita. Działamy dla waszego dobra, ale bez Waszej pomocy niewiele zrobimy.

mama Jakuba
Debiutant ✽
Posty: 42
Rejestracja: 03 maja 2009, 20:10
Choroba: CD u dziecka
województwo: warmińsko-mazurskie
Lokalizacja: Olsztyn

Re: Niepełnosprawność dziecka chorego na CD, a karta parkingowa.

Post autor: mama Jakuba » 22 maja 2009, 09:29

Cytat ustawy Prawo o ruchu drogowym Dz. U. Nr 108 poz.908 z 2005r art. 8:
,,Art. 8. 1. Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do:
1) kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej; 2) pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.
3. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.
4. Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta. Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw transportu.
5. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego, lub lekkiego stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności z kodu R lub N lub na podstawie orzeczenia wydanego przez organy rentowe równoważnego na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami o niepełnosprawności.
5a. W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia zaliczające do stopnia lekkiego kartę parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia, wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.). W przypadku orzeczeń wydanych przez organy rentowe równoważnych z orzeczeniami o stopniu lekkim, w których nie określono przyczyny niepełnosprawności, kartę parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia, wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym ograniczenie sprawności ruchowej.
5b. Kartę parkingową placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych wydaje starosta.
6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą.
7. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór karty parkingowej, uwzględniając w szczególności konieczność ujednolicenia wzoru karty parkingowej z rozwiązaniami przyjętymi w krajach europejskich, w celu umożliwienia korzystania osobom niepełnosprawnym z ulg i przywilejów w ruchu drogowym, określonych w przepisach prawa krajowego;
1a) wzór oraz tryb wydania karty parkingowej dla placówek, o których mowa w ust. 2 pkt 2;
2) wysokość opłat za wydanie karty parkingowej, uwzględniając koszty związane z jej wydaniem i dystrybucją.
8. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz tryb wydawania tym placówkom karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie wydawania karty właściwym placówkom.

Art. 8a. (uchylon)
A tu inna ustaw określająca osobę niepełnosparwną z dnia 1 sierpnia 1997r M.P. Nr 50, poz.475:
Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:
1) dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
2) dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,
3) dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,
4) nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,
5) pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
6) pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,
7) zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,
8 ) życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym:
- dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej,
- swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,
- dostępu do informacji,
- możliwości komunikacji międzyludzkiej,
9) posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
10) pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.
Niestety nie udało mi się znależć zmiany dotyczącej dzieci i ich opiekunów do 16 roku życia wg. Dz. U. Nr 14 poz.92 z 2008roku, może ktoś inny poda konkretny artykuł.
P.S Przepraszam, ze cytat w tej formie na forum, ale jeszcze nie dokońca wiem jak to się zaznacza na forum, wybaczcie, ale zacytowałam, żeby widoczne na jaki przepis się powołują.Może ktoś ma jeszcze inne zmiany, mi udało się znaleźć w/w.

poprawiłem cytowanie
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 10:47 przez mama Jakuba, łącznie zmieniany 1 raz.
mama Jakuba

rajan
Aktywny ✽✽✽
Posty: 872
Rejestracja: 14 cze 2007, 00:15
Choroba: CU
województwo: -- poza Polską --
Lokalizacja: ...

Re: Niepełnosprawność dziecka chorego na CD, a karta parkingowa.

Post autor: rajan » 22 maja 2009, 18:58

[cytat usunięty na prośbę użytkownika]
Pozwoliłem sobie wyręczyć autora wątku.

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Niepełnosprawność dziecka chorego na CD, a karta parkingowa.

Post autor: Mamcia » 22 maja 2009, 19:02

Nonsens do kwadratu i jestem zdziwiona czemu tak długo ten przepis obowiązuje.
Przyłacz się do Towarzystwa J-elita. Działamy dla waszego dobra, ale bez Waszej pomocy niewiele zrobimy.

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Niepełnosprawność dziecka chorego na CD, a karta parkingowa.

Post autor: Mamcia » 22 maja 2009, 20:18

Mogłam coś przeoczyć, ale uważam, że jest to problem i interesuje mnie na jakim etapie są zmiany legislacyjne. Czasami trzeba je wesprzeć jakimś listem, petycją, mailami czy zainteresowaniem dziennikarzy.
Przyłacz się do Towarzystwa J-elita. Działamy dla waszego dobra, ale bez Waszej pomocy niewiele zrobimy.

mama Jakuba
Debiutant ✽
Posty: 42
Rejestracja: 03 maja 2009, 20:10
Choroba: CD u dziecka
województwo: warmińsko-mazurskie
Lokalizacja: Olsztyn

Re: Niepełnosprawność dziecka chorego na CD, a karta parkingowa.

Post autor: mama Jakuba » 22 maja 2009, 20:23

POPIERAM W DZIAŁANIACH I MYŚLENIU MAMCIĘ,BRAWO, DZIĘKI.
Myślę, że warto się tym zainteresować.
mama Jakuba

mama Jakuba
Debiutant ✽
Posty: 42
Rejestracja: 03 maja 2009, 20:10
Choroba: CD u dziecka
województwo: warmińsko-mazurskie
Lokalizacja: Olsztyn

Re: Niepełnosprawność dziecka chorego na CD, a karta parkingowa.

Post autor: mama Jakuba » 01 cze 2009, 17:20

Wysałno maila na prywatną pocztę z sprostowaniem.
mama Jakuba

Awatar użytkownika
obyty.z.cu
Doradca CU
Posty: 7788
Rejestracja: 28 lis 2008, 13:48
Choroba: CU
województwo: wielkopolskie
Lokalizacja: wielkopolska- Leszno

Re: Niepełnosprawność dziecka chorego na CD, a karta parkingowa.

Post autor: obyty.z.cu » 03 cze 2009, 15:17

mala uwaga o kartach parkingowych - dla wszystkich posiadaczy !!

Niedawno czytalem pismo (to byla taka odpowiedz i z Ministerstwa i z PFRON, lacznie z Rzecznikiem itd..), wazne,
ze w nim potwierdza sie prawa posiadaczy do korzystania z postojow dla niepelnosprawnych i szczegolne "przypadki" omijania znakow drogowych.
Jednak w jednym z zdan znalazlem cos o czym niewiedzialem:

mamy upowaznienie do korzystania z "takich " miejsc, ale nigdzie nie jest napisane ,ze one sa bezplatne !!!!!!

Temat odplatnosci jest w gestii samorzadow i ustawy nie reguluja platnosci.
Wniosek: - tak na dobra sprawe powinnismy zawsze sprawdzac czy te miejsce jest platne, np. na parkometrze.
Nie bardzo kojarze jak to jest z ta platnoscia w krajach UE, bo cos tam bylo zamocno zagmatwane i zapomnialem sprawdzic.
„Przytulanie jest zdrowe. Wspomaga system immunologiczny, utrzymuje człowieka w dobrym zdrowiu, leczy depresje, redukuje stres, przywołuje sen, odmładza, orzeźwia, nie ma przykrych skutków ubocznych, jest więc po prostu cudownym lekiem ..."Każda droga zaczyna się od pierwszego kroku" . https://senmaluszka.pl

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Niepełnosprawność dziecka chorego na CD, a karta parkingowa.

Post autor: Mamcia » 03 cze 2009, 19:46

W Warszawie parkowanie na kpoercie jest bezpłatne. Jeśli nie ma miejsca na kopercie trzeba płacić, ale nie widziałam obręczy na samochodzie z kartą. Nie pobierane są opłaty na parkingach przyszpitalnych.
Na Słowacji nie płaciliśmy za żadne parkingi.
Przyłacz się do Towarzystwa J-elita. Działamy dla waszego dobra, ale bez Waszej pomocy niewiele zrobimy.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Orzecznictwo PCPR”