zwrot kosztów podroży

Dyskusje dotyczące starań o rent z tytułu niezdolności do pracy i rent socjalnych.

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

ODPOWIEDZ
Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

zwrot kosztów podroży

Post autor: Mamcia » 06 mar 2014, 20:10

List do redakcji.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwał mnie do osobistego stawienia się u lekarza orzecznika w mieście oddalonym od mojego miejsca zamieszkania. Czy mogę uzyskać zwrot kosztów przejazdu?
Zasadę zwrotu kosztów reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 31 grudnia 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez ZUS (Dz.U. z 2005 r. nr 6, poz. 47 z późn. zm.).
Osoba starająca się zwrot musi złożyć pisemny wniosek oraz przedstawić bilety lub rachunki za przejazd. Zwrot może być dokonany przelewem na rachunek bankowy lub w formie gotówki często nawet od ręki.

ZUS pokrywa koszty najtańszego środka transporty, czyli przejazdu pociągiem osobowym 2 klasy (z uwzględnieniem przysługującej ulgi). Nie wyklucza to podróży pociągiem pospiesznym lub ekspresem, zwłaszcza gdy obliguje do tego termin stawiennictwa. Zainteresowany może też wybrać autobus lub bus przewoźnika wykonującego regularne przewozy osób, lecz tylko wtedy, gdy koszt przejazdu nie przekracza ceny biletu za pociąg. Z takiej komunikacji można też skorzystać, jeśli nie ma odpowiedniego połączenia kolejowego.
Nie ma też żadnych przeszkód, aby skorzystać z komunikacji miejskiej.
Sytuacja komplikuje się, jeśli uprawniony gubi bilet albo między jego miejscem zamieszkania, a oddziałem ZUS nie ma połączenia kolejowego lub autobusowego. W takiej sytuacji, jak wyjaśnia Magdalena Majewska z Centrum Informacji ZUS, stosuje się obowiązujące ceny dla najtańszego środka transportu. Taryfikator sporządzany jest na podstawie wystąpienia do przewoźników autobusowych i PKP. Zwraca też uwagę, że zwrot kosztów podróży powrotnej zawsze odbywa się na podstawie taryfikatora, i to niezależnie od tego, czy zainteresowany dysponuje biletem.
Co ważne, w wyjątkowych sytuacjach ZUS może zgodzić się na dojazd innym środkiem transportu, np. własnym samochodem. W zakresie stawek za przejazd stosuje się wtedy rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (t.j. Dz.U. 2002 r. nr 27, poz. 271 z późn. zm.). Kwoty te dla samochodu osobowego o pojemności silnika do 900 cm3 nie mogą przekraczać 0,5214 zł za 1 km, dla pozostałych – 0,8358 zł za 1 km. Limit nie może przekroczyć 300 km w gminie i mieście do 100 tys. mieszkańców, 500 km – w mieście od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców, 700 km – powyżej 500 tys. mieszkańców.
Jeżeli wezwana osoba wymaga opieki, ZUS może zgodzić się na zwrot kosztów przejazdu osoby towarzyszącej. Wniosek należy zgłosić przed podróżą, a zwrot odbywa się na tych samych zasadach, które obowiązują ubezpieczonego. ("Dziennik Gazeta Prawna")
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwał zainteresowanego do osobistego stawiennictwa u lekarza orzecznika lub przed komisją lekarską, można domagać się zwrotu kosztów przejazdu. Dotyczy to transportu z miejsca zamieszkania do ZUS i z powrotem.
Przyłacz się do Towarzystwa J-elita. Działamy dla waszego dobra, ale bez Waszej pomocy niewiele zrobimy.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Orzecznictwo ZUS”