GW: Choroba Le?niowskiego-Crohna. Kto zap?aci za terapi??

Wątki z linkami do arykułów/programów/wywiadów związanych z NZJ.

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

Zablokowany
amk025
Debiutant ✽
Posty: 27
Rejestracja: 16 kwie 2003, 16:16
Choroba: CU
województwo: pomorskie
Lokalizacja: Reda
Kontakt:

GW: Choroba Le?niowskiego-Crohna. Kto zap?aci za terapi??

Post autor: amk025 » 10 maja 2005, 13:23

http://serwisy.gazeta.pl/nauka/1,34148, ... l?skad=rss


Gazeta.pl > Nauka > Informacje

Wtorek, 10 maja 2005

Choroba Le?niowskiego-Crohna. Kto zap?aci za terapi??


S?awomir Zagórski 10-05-2005, ostatnia aktualizacja 10-05-2005 11:40

Ofiary tej choroby maj? prawo z?orzeczy? na los. Nie wiadomo, co j? wywo?uje, nie sposób si? wyleczy?, mo?na tylko ?agodzi? jej przebieg. Ale nowoczesna i kosztowna terapia - staj?ca si? standardem w Europie - w Polsce wci?? nie jest refundowana

Mowa o chorobie Le?niowskiego-Crohna, zwanej tak od nazwisk dwóch lekarzy - Amerykanina Burrilla Crohna i Polaka Antoniego Le?niowskiego, którzy niezale?nie od siebie opisali ponad sto lat temu jej objawy. Nale?y ona do tych schorze?, w których system odporno?ciowy atakuje zdrowe komórki w?asnego cia?a. W grupie tej mieszcz? si? m.in. stwardnienie rozsiane, ?uszczyca i reumatoidalne zapalenie stawów.

W przypadku choroby Crohna przedmiotem ataku staj? si? komórki uk?adu pokarmowego. Stan zapalny mo?e obejmowa? dos?ownie ca?y przewód pokarmowy, od ust a? po odbyt, zmiany najcz??ciej jednak dotycz? jelit. Zwykle atakuje ludzi m?odych, szczyt zachorowa? przypada pomi?dzy 20. a 40. rokiem ?ycia, a ostatnio coraz cz??ciej dotyka te? dzieci. Zaczyna si? od bólów brzucha, zw?aszcza po jedzeniu, którym cz?sto towarzysz? biegunki i brak ?aknienia. Czasem pojawia si? uporczywa gor?czka, krwiste stolce. Chorzy zaczynaj? traci? na wadze, dzieci przestaj? rosn?? i wa?? o wiele za ma?o jak na swój wiek.

Nieprawid?owo leczona choroba Crohna mo?e wywo?ywa? gro?ne powik?ania w postaci niedro?no?ci przewodu pokarmowego, przetok, ropni, krwawie?. Pacjenci uskar?aj? si? na zmiany skórne, anemi?, zapalenie stawów, czasem do??cza si? zapalenie t?czówki oka, osteoporoza, k?opoty z nerkami.

Nie wiadomo, ilu ludzi zaatakowa?a w Polsce - brakuje bowiem stosownych statystyk, prawdopodobnie jednak liczba chorych si?ga 4-5 tys. i, co gorsze, stale wzrasta. Epidemiolodzy uwa?aj? bowiem, ?e istnieje korelacja mi?dzy poziomem rozwoju kraju a liczb? chorych. Niektórzy twierdz?, ?e pojawienie si? schorzenia jest zwi?zane z wprowadzeniem lodówek. W USA lodówki i choroba Crohna zago?ci?y na dobre ju? przed II wojn? ?wiatow?, w Skandynawii nast?pi?o to ok. 15 lat pó?niej, za? w naszej cz??ci Europy - w latach 70.

Skuteczne leczenie choroby Le?niowskiego-Crohna wci?? pozostaje w sferze marze?, cho? notuje si? wyra?ny post?p. Do ko?ca lat 70. terapia polega?a wy??cznie na usuwaniu zw??onych, zmienionych zapalnie fragmentów jelita. Operacje zwykle przynosi?y ulg?, ale i powik?ania, ponadto a? w 80-90 proc. przypadków dochodzi?o do nawrotów. Dzi? lekarze dysponuj? ju? sporym arsena?em leków - ?rodkami przeciwzapalnymi, steroidami, preparatami zmniejszaj?cymi reakcje odporno?ciowe organizmu, a tak?e - to nowo?? - tzw. terapi? biologiczn? polegaj?c? na podaniu swoistych przeciwcia? zmniejszaj?cych stan zapalny.

Przeciwcia?a te - otrzymywane metodami in?ynierii genetycznej - s? bardzo drogie. Koszt pojedynczej kuracji si?ga 14-21 tys. z?, ale mo?e ona uchroni? m?odych, ci??ko chorych przed operacj?, która te? sporo kosztuje i cz?sto grozi powik?aniami. - Dlatego zabiegamy w Narodowym Funduszu Zdrowia o obj?cie refundacj? leczenia najci??ej chorych - mówi prof. Gra?yna Rydzewska z Kliniki Chorób Wewn?trznych i Gastroenterologii CSK MSWiA, konsultant krajowy ds. gastroenterologii. Do tej pory specjalistom udawa?o si? "wyszarpywa?" zgody na refundacje w indywidualnych wypadkach, teraz maj? nadziej?, ?e NFZ zatwierdzi program terapii ostatniej szansy dla wszystkich potrzebuj?cych. Ich liczb? prof. Rydzewska ocenia na 100-150 rocznie. - Mamy nadziej?, ?e chorzy na chorob? Crohna zostan? potraktowani na równi z choruj?cymi na reumatoidalne zapalenie stawów, którzy dostaj? ten sam nowoczesny lek za darmo - mówi lekarka.

* W Polsce powstaje Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistym Zapaleniem Jelita. Zebranie za?o?ycielskie: w najbli?sz? sobot?, 14 maja w Warszawie przy ul. Trojdena 4 o godz. 11. Podczas spotkania wyk?ad wyg?osi prof. Witold Bartnik z Kliniki Gastroenterologii i Przemiany Materii CMKP w Warszawie. Wi?cej informacji: http://nzj.iimcb.gov.pl/ [/url]

Awatar użytkownika
Lawenda
Początkujący ✽✽
Posty: 253
Rejestracja: 26 sty 2005, 11:52
Choroba: CD
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: GW: Choroba Le?niowskiego-Crohna. Kto zap?aci za terapi??

Post autor: Lawenda » 11 maja 2005, 09:26

Oby wi?cej takich sygna?ów!
Twardym trzeba być nie miętkim...

Awatar użytkownika
Doris
Początkujący ✽✽
Posty: 253
Rejestracja: 27 lip 2004, 18:17
Choroba: CD
województwo: wielkopolskie
Lokalizacja: Poznan

Re: GW: Choroba Le?niowskiego-Crohna. Kto zap?aci za terapi??

Post autor: Doris » 14 maja 2005, 12:23

dokladnie!!!!!!!!!!!! ja dostalam 2 dawki ramicade a trzeciej najwazniejszej nie chca mi zrefundowac!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil:

Zablokowany

Wróć do „NZJ w mediach”