turnus dla dzieci i opiekunów

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

Zablokowany
Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

turnus dla dzieci i opiekunów

Post autor: Mamcia » 14 cze 2005, 11:39

Szanowni Pa?stwo,
Mam ogromn? satysfakcj? zaproponowa? Pa?stwu udzia? w pierwszym wyje?dzie integracyjnym dla dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelita i ich opiekunów. Jest to pierwsza inicjatywa Polskieg Towarzystwa Wspierania osób z nieswoistymi zapaleniami jelita "J-elita". Z naszych informacji wynika, ?e bardzo oczekiwana. W naszych za?o?eniach turnus przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców w wieku do 12 lat. Jednak?e jeste?my gotowi przyj?? dzieci
w innym wieku, je?eli b?dzie taka potrzeba.
Uda?o nam si? znale?? o?rodek w Augustowie, w województwie podlaskim, w terminie od 6 do 15 sierpnia 2005 roku. Augustów jest miastem uzdrowiskowym, pi?knie po?o?onym na skraju Puszczy Augustowskiej nad jeziorami i Kana?em Augustowskim. Oferuje wysokiej jako?ci us?ugi turystyczne, czyste powietrze i mi?? atmosfer?.
W czasie trwania turnusu planowane s? nast?puj?ce dzia?ania:
- warsztaty z udzia?em lekarzy pediatrów,
- rejs statkiem ?eglugi Augustowskiej,
- wycieczka kolejk? w?skotorow? po Puszczy Augustowskiej,
- wycieczka do stadniny koni w ?arnowie,
- wej?cie na p?ywalni? miejsk?,
- zwiedzanie Muzeum Etnograficznego w Augustowie,
- zwiedzanie Muzeum Kana?u Augustowskiego,
- opieka przedszkolanki 6 godzin od poniedzia?ku do pi?tku.

Zakwaterowanie przewidziane jest w O?rodku „BPIS”. Do naszej dyspozycji mamy 15 pokoi dwuosobowych z ?azienk? i 8 domków czteroosobowych (dwa pokoje z ?azienk?). Cena za osob? za dob? wynosi 65 z?otych (nocleg + wy?ywienie + program). Cena za 1 osob? udzia?u w turnusie wynosi 585 z?.
W przypadku zainteresowania ofert? prosz? o bezpo?redni kontakt telefoniczny (22) 849 5937, 0-691 403 051 b?d? drog? elektroniczn? nzj@iimcb.gov.pl. w terminie do 28 czerwca br. (prosimy o podanie imienia i nazwiska, liczby osób ch?tnych do wyjazdu oraz numeru telefonu kontaktowego). Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? miejsc decydowa? b?dzie kolejno?? zg?osze?.
Ze wzgl?du na konieczno?? potwierdzenia rezerwacji i wp?at? zaliczki (175,50 z? za 1 osob?) na konto O?rodka „BPIS” w terminie do 5 lipca 2005 roku poinformujemy pa?stwa telefonicznie o tym, kto zakwalifikowa? si? do wyjazdu nie pó?niej ni? do 28 czerwca br.
Jeste?my przekonani, ?e zorganizowany przez nas turnus integracyjny przyczyni si? do poszerzenia naszej wiedzy o nieswoistych zapaleniach jelit, sposobach terapii oraz mo?liwo?ciach opieki nad naszymi dzie?mi.

Z powa?aniem,


Dr Ma?gorzata Mossakowska


Prezes Zarz?du G?ównego

http://nzj.iimcb.gov.pl/kontakt.html
Ostatnio zmieniony 19 sie 2005, 10:13 przez Mamcia, łącznie zmieniany 3 razy.

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: turnus dla dzieci i opiekunów

Post autor: Mamcia » 18 cze 2005, 20:14

By?am w Augustowie na wizji lokalnej. Warunki w pokojach dobre – czysto, nowe meble, w ka?dym pokoju natrysk i toaleta oraz mo?liwo?? trzeciego spania. W domkach standard jest gorszy, ale w ka?dym jest kuchenka, co umo?liwia przygotowanie czego? we w?asnym za kresie. Dwa pokoje, weranda i oczywi?cie natrysk z toalet?. Obiecana dietetyczna kuchnia w konsultacji z lekarzem, który b?dzie nam towarzyszy? w trakcie ca?ego turnusu. O?rodek jest w lesie nad jeziorem, plac zabaw, gabinet lekarski, sala do spotka?.
Zapraszamy równie? wszystkich chorych i rodziców na jedniodniowe warsztaty, które odb?d? si? 13 sierpnia w Augustowie. Ze wzgl?du na konieczno?? zapewnienia sali i zapewnienie wy?ywienia ch?tni proszeni s? o zg?oszenie ch?ci uczestnictwa drog? e-mailow? lub telefoniczn? na adres Towarzystwa J-elita. Propozycja wzi?cia udzia?u w Warsztatach skierowana jest nie tylko do osób z terenu województwa podlaskiego i warmi?sko mazurskiego, ale tak?e do tych, który planuj? wakacje w pó?nocno-wschodniej Polsce.
Prezes Towarzystwa J-elita
dr Ma?gorzata Mossakowska

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: turnus dla dzieci i opiekunów

Post autor: Mamcia » 24 cze 2005, 19:17

Poniewa? na turnusie nadal s? miejsca, a zg?aszaj? si? osoby 15 letnie, to gdyby jaki? nastolatek, pod opiek? rodzica chcia? przyjecha?, b?dzie mile widziany.
Mamcia

Zablokowany

Wróć do „podlaskie”