Strona 1 z 1

GDA?SKIE SPOTKANIE "J-ELITA"

: 17 cze 2005, 10:20
autor: Piotr
Mamy przyjemno?? poinformowa? wszystkich zainteresowanych,
?e w sobot? 9 lipca 2005 roku,o godzinie 15:30 w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Gda?sku przy ulicy Nowe Ogrody 1-6,w sali Kliniki
Pediatrii,Gastroenterologii i Onkologii Dzieci?cej (II pi?tro),odb?dzie si?
spotkanie informacyjno-organizacyjne pomorskiego oddzia?u Polskiego
Towarzystwa Wspierania Osób Z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita”J-elita”
W imieniu zarz?du towarzystwa mamy zaszczyt zaprosi? na spotkanie
wszystkie osoby zainteresowane dzia?alno?ci? towarzystwa,tj. chorych na
Wrzodziej?ce Zapalenie Jelita Grubego i Chorob? Le?niowskiego-Crohna,
rodziców i opiekunów dzieci choruj?cych na te choroby,lekarzy oraz tych
wszystkich którym na sercu le?y dobro chorych.

Bardzo serdecznie zapraszamy. Piotr