Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Dyskusje o zasiłkach pielęgnacyjnych, świadczeniach pielęgnacyjnych.

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
kasia88
Aktywny ✽✽✽
Posty: 602
Rejestracja: 16 mar 2006, 22:07
Choroba: CD
województwo: śląskie
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

Re: Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Post autor: kasia88 » 04 maja 2006, 22:16

Moja mama dowiadywała się kiedyś o zniżki do KZK GOP (mam na "stare" drugi stopień) i jakaś kobitka powiedziała że nic mi się nie należy :|
nie wiem czy to wina urzędniczki czy tak faktycznie jest (gdyby nie Wy np. nie dowiedziałabym się o dofinansowaniu na komputer, chyba dopiero piąta osoba potwierdziła że faktycznie mogę się o coś takiego starać, poprzednie powiedziały że przy chorobie układu pokarmowego nie należy się :|)
"Kobieta nie słowami mówi prawdę, lecz ciałem."

Szaraja
Specjalista ds. Porad Prawnych
Posty: 1574
Rejestracja: 09 sty 2006, 21:48
Choroba: CD u dziecka
województwo: podkarpackie
Lokalizacja: Łańcut
Kontakt:

Re: Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Post autor: Szaraja » 04 maja 2006, 22:42

Diabelek, powinna być w tej sprawie uchwała rady miasta 9 tzn. odnośnie ulg na przejazdy po mieście ) . Najlepiej do niej dotrzeć , wtedy będziwesz na 100 % pewna, ja dysponuję tylko zestawieniem, ale ono nie jest szczegółowe, dltego uważam, że nie mozna publikowac jakie ulgi są w poszcególnych miastach. Ale takie informacje powinny być w Mops-ach i PCPR-ach.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2006, 22:18 przez Szaraja, łącznie zmieniany 1 raz.
Chwała tym którzy stworzyli to forum. a dla wszystkich którzy piszą wielkie dzięki

diabelek3030
Debiutant ✽
Posty: 39
Rejestracja: 19 wrz 2005, 16:26
Choroba: CU
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa

Re: Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Post autor: diabelek3030 » 05 maja 2006, 13:37

Właśnie dzisiaj dzwoniłam do zditm w Szczecinie i poinformowano mnie, że przysługuje mi zniżka 50%(czyli tyle ile mam w związku z posiadaniem legitymacji studenckiej) na przejazdy środkami komunikacji miejskiej.Osoby z umiarkowanym stopniem nie mają w Szczecinie zniżki 78%.Każde miasto zapewne ma inne przepisy a tutaj są właśnie takie.

Szaraja
Specjalista ds. Porad Prawnych
Posty: 1574
Rejestracja: 09 sty 2006, 21:48
Choroba: CD u dziecka
województwo: podkarpackie
Lokalizacja: Łańcut
Kontakt:

Re: Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Post autor: Szaraja » 23 maja 2006, 08:28

Ponieważ wew wcześniejszym tekście zrobiłam błąd dotyczący pkt 2 stąd zamieszczam poprawiony tekst- zmiany tłustym drukiem. Wszystkich których wprowadziłam w bład przepraszam :oops: i mam nadzieję ,że informacja ta jednak sie przyda. Ponadto na stronach stowarzyszenia są zmieszczone linki do wszelkich informacjach o ulgach dla niepełnosprawnych w bardzo szerokim ujęciu. Lektura napradę ciekawa.

Ulgi przy zakupie biletów na przejazdy kolejowe i w komunikacji autobusowej PKS
Uwaga! Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego przysługują w klasie 2.
Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2. na podstawie biletów jednorazowych korzystająca z przejazdu w klasie 1. zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1, a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. Ulga nie obowiązuje na tzw. miejscówki i miejsca sypialne - należy je kupić dla siebie i przewodnika.
1. Niepełnosprawni ze znacznym stopniem niepełnosprawności (zaliczeni do dawnej I grupy inwalidzkiej), uznani za całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji mają prawo do:
• 49% ulgi przy zakupie biletu jednorazowego na pociągi osobowe i zwykłe autobusy PKS - płacą 51% ceny biletu,
• 37% ulgi w zakupie biletu jednorazowego przy przejazdach pozostałymi pociągami i autobusami PKS - płacą
63% ceny biletu.
2. Osoby niewidome, zdolne do samodzielnej egzystencji mają prawo do 37% ulgi przy zakupie biletu jednorazowego lub miesięcznego imiennego w przejazdach autobusami PKS i pociągami - płacą 63% ceny biletu.
• Przewodnik podróżujący z osobą niepełnosprawną niezdolną do samodzielnej egzystencji lub niewidomą korzysta z 95% zniżki przy zakupie biletu jednorazowego przy przejazdach autobusami PKS i pociągami. Opłata wynosi więc 5% ceny biletu. Uwaga! Przewodnik osoby niepełnosprawnej musi mieć ukończone 13 lat.
3. Emeryci i renciści oraz ich małżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne mają prawo do dwóch przejazdów ze zniżką 37% w ciągu roku przy przejazdach pociągami

4. Dzieci i młodzież niepełnosprawni lub dotknięci inwalidztwem(do ukończenia 24. roku życia) oraz studenci niepełnosprawni (do ukończenia 26. roku życia) korzystają z 78% ulgi przy zakupie biletów jednorazowych oraz miesięcznych imiennych na wszystkie pociągi PKP i autobusy PKS.
Ulga ta obowiązuje przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.
• Ulga 78% przy zakupie biletu jednorazowego przysługuje również opiekunowi odwożącemu lub przywożącemu dziecko do lub z placówek (wymienionych w pkt 4) oraz w drodze po dziecko lub po jego odwiezieniu.
• Dziecko do 4 lat korzysta z ulgi 100% przy przejazdach koleją oraz przy przejazdach środkami zbiorowej komunikacji autobusowej, jeśli nie zajmuje oddzielnego miejsca.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. nr 175, poz. 1440, z późn. zm.): art. 1a, 2 i 4.


Dokumenty, które poświadczają prawo do korzystania z ulgowych przejazdów:
Ad 1. Dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności:
• wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
• wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i
Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa;
• wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samo
dzielnej egzystencji;
• zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samo
dzielnej egzystencji;
• wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający
niezdolność do samodzielnej egzystencji;
• wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
• zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądudo I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samo
dzielnej egzystencji;
• legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;
• legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji lub Ministrowi Sprawiedliwości z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;
10) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1-7 i 9, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Ad 2. Dla osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:
• dokumenty, o których mowa powyżej (Ad 1.) stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku;
• legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności - „04-O", wystawiona przez uprawniony organ.
Ad 3. W przypadku przewodnika osoby niewidomej lub psa-przewodnika:
Jeden z wymienionych wyżej dokumentów osoby niewidomej, która korzysta z pomocy przewodnika lub psa-przewodnika.
Ad 4. Dla dzieci, młodzieży i studentów niepełnosprawnych:
a) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze
oświatowym:
• legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
• legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem
lub niepełnosprawnych,
• legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych pod literą b);
b) dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
c) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
• legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
• wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
• wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający częściową niezdolność do pracy, całkowitą nie zdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa wyżej, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
• termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;
• potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia
rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
Ad 5. Uprawnienie jednego z rodziców lub opiekuna dzieci i młodzieży oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, poświadczają:
• dokumenty dziecka określone powyżej (w Ad 4.) - jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;
• zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo
placówkę opiekuńczo-wychowawczą (wg określonego wzoru), albo zaświadczenie, zawiadomienie, skierowanie
(stwierdzające termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, potwierdzające stawienie się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne) - jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. nr 179, poz. 1495, z późn. zm.): § 3-5, 7 i 8.
Chwała tym którzy stworzyli to forum. a dla wszystkich którzy piszą wielkie dzięki

Alicja
Początkujący ✽✽
Posty: 76
Rejestracja: 02 kwie 2004, 16:02
Choroba: CU u rodzica
województwo: lubelskie
Lokalizacja: lubelskie
Kontakt:

Re: Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Post autor: Alicja » 23 maja 2006, 09:46

Z tego wynika, że młodzież z lekkim stopniem niepełnosprawności nie ma ulg na przejazdy, niestety. Tak zresztą powiedziała mi pani w PCPR :(

Szaraja
Specjalista ds. Porad Prawnych
Posty: 1574
Rejestracja: 09 sty 2006, 21:48
Choroba: CD u dziecka
województwo: podkarpackie
Lokalizacja: Łańcut
Kontakt:

Re: Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Post autor: Szaraja » 23 maja 2006, 11:22

Jeśli się uczy to ma , ale w określonych sytuacjach- do 24 lub 26 roku życia. napisz o co chodzi.
Szaraja
Chwała tym którzy stworzyli to forum. a dla wszystkich którzy piszą wielkie dzięki

Szaraja
Specjalista ds. Porad Prawnych
Posty: 1574
Rejestracja: 09 sty 2006, 21:48
Choroba: CD u dziecka
województwo: podkarpackie
Lokalizacja: Łańcut
Kontakt:

Re: Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Post autor: Szaraja » 23 maja 2006, 11:23

Tego posta nie potrafię skasować tylko zmienić- czyli mogę poprawiać swoje posty, ale skasować - to jest poza moim zasięgiem.
Szaraja
Ostatnio zmieniony 23 maja 2006, 22:21 przez Szaraja, łącznie zmieniany 1 raz.
Chwała tym którzy stworzyli to forum. a dla wszystkich którzy piszą wielkie dzięki

Alicja
Początkujący ✽✽
Posty: 76
Rejestracja: 02 kwie 2004, 16:02
Choroba: CU u rodzica
województwo: lubelskie
Lokalizacja: lubelskie
Kontakt:

Re: Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Post autor: Alicja » 23 maja 2006, 17:23

Przy okazji skladania wniosku o dofinansowanie zapytałam, czy orzeczenie mojej córki (stopień lekki) uprawnia do ulg na przejazdy, i powiedziano mi, że nie. Urzędniczka wiedziała przy tym, że chodzi o osobę uczącą sie, bo sama poprosiła o zaświadczenie ze szkoły - dzięki temu dofinansowanie przyznali jak przy znacznym stopniu niepełnosprawności. Więc już nie wiem, jak to jest naprawdę :(

Misia

Re: Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Post autor: Misia » 23 maja 2006, 17:34

treść wpisu została usunięta na prośbę użytkownika

Szaraja
Specjalista ds. Porad Prawnych
Posty: 1574
Rejestracja: 09 sty 2006, 21:48
Choroba: CD u dziecka
województwo: podkarpackie
Lokalizacja: Łańcut
Kontakt:

Re: Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Post autor: Szaraja » 23 maja 2006, 22:19

Dziękuję Zenobiusie- spróbowałam i wyszło. Na razie skasowałam podpis, a na drugi raz będę wiedzieć jak to zrobić. Wybacz pani w średnim wieku która komputer, co prawda nie traktuje jak wroga, ale tez nie jak największego przyjaciela. ja sie na tym kompletnie nie znam. :oops:
Szaraja
Chwała tym którzy stworzyli to forum. a dla wszystkich którzy piszą wielkie dzięki

Szaraja
Specjalista ds. Porad Prawnych
Posty: 1574
Rejestracja: 09 sty 2006, 21:48
Choroba: CD u dziecka
województwo: podkarpackie
Lokalizacja: Łańcut
Kontakt:

Re: Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Post autor: Szaraja » 23 maja 2006, 22:24

Witaj Alicjo. Jak sama widzisz jeśli Twoja córka się uczy, a tak wynika z postu, to ma 78% zniżki na dojazd na turnus rehabilitacyjny ( o ile dobrze pamiętam , to się tam wybiera ). Również w przypadku dojazdów do szkoły, lekarza- przychodni, przysługują jej zniżki w tej samej wysokości.
Jesli masz wątpliwości dalej, to zadzwoń do PKP, ale najlepiej do dyrekcji okręgu, albo gdzieś wyżej, chociaż moż na stacji tez coś wiedzą na ten temat
Szaraja
Chwała tym którzy stworzyli to forum. a dla wszystkich którzy piszą wielkie dzięki

Misia

Re: Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Post autor: Misia » 23 maja 2006, 22:27

treść wpisu została usunięta na prośbę użytkownika

Alicja
Początkujący ✽✽
Posty: 76
Rejestracja: 02 kwie 2004, 16:02
Choroba: CU u rodzica
województwo: lubelskie
Lokalizacja: lubelskie
Kontakt:

Re: Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Post autor: Alicja » 24 maja 2006, 18:43

Tylko że to właśnie w PCPR powiedziano mi, że ulgi na przejazdy się mojej córce nie należą. Na orzeczeniu o niepełnosprawnosci jest zresztą napisane, że córka nie spełnia przesłanek określonych ustawą - Prawo o ruchu drogowym. Chyba chodzi o to, że nie ma obniżonej sprawności ruchowej. Ale spytam jeszcze raz kiedy się tam znów pojawię.

Awatar użytkownika
kineczkaa
Początkujący ✽✽
Posty: 465
Rejestracja: 07 cze 2006, 10:16
Choroba: CD
województwo: zachodniopomorskie
Lokalizacja: Szczecin
Kontakt:

Re: Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Post autor: kineczkaa » 09 cze 2006, 17:22

U mnie moja mama wszędzie chodziła się pytać czy coś takiego mi się należy. Mówil że jak nie jestem na wózku to nic mi nie przysługuje ;/
dopiero jak byłam na kontroli u lekarza, moja mama rozmawiała z jakąś panią, która powiedziała co i jak :)
Teraz moge jezdzic za darmo z opiekunem, a tyle wcześniej wydawałam na sieciówki jak dojeżdżałam do szkoły _-_

Sled
Początkujący ✽✽
Posty: 213
Rejestracja: 19 kwie 2004, 09:16
Choroba: CD
województwo: wielkopolskie
Lokalizacja: PL
Kontakt:

Re: Ulgi PKP,PKS i komunikacji miejskiej

Post autor: Sled » 09 cze 2006, 19:59

A ja jestem studentem poniżej 24 roku życia z lekkim stopniem niepełnosprawności. Regularnie kursuje do domu ze zniżką 78% w PKP. Tylko raz konduktor nie wiedział czy przysługuje mi zniżka (na lekki stopień) i bał się podbić bilet (wiec został jakby niesprawdzony). To był jeden przypadek na kilkadziesiąt kontroli - w punkcie ustawy dotyczącej zniżek w tym przypadku (studiująca młodzież) nie ma uszczegułowienia odnośnie stopnia niepełnosprawności. W normalnej stytuacji konduktor patrzy na moją legitymację studencką, później oglada legitymacje dot. niepełnosprawności i mówi - dziękuję. ;)
:::: The future is now...

ODPOWIEDZ

Wróć do „Świadczenia”