Strona 1 z 1

kie3ki jeczmienia

: 13 kwie 2004, 11:29
autor: Mamcia
Pisa3am, ?e istniej? dowody, ?e wasze jelitka (szczególnie przy CU) mo?na podleczya stosuj?c pre- i probiotyki (patrz symbiotyki). Boswellia okaza3a sie bya bardzo droga i niedostepna, a babka jajowata nie wzbudzi3a zachwytu.
W 2002 roku ukaza3a sie pierwsza praca (Japonia) o leczeniu CU kie3kami jeczmienia. Badania by3y prowadzone na bardzo niewielkiej grupie chorych i w krótkim czasie. Wyniki badan opublikowane obecnie potwierdzaj? korzystny wp3yw za?ywania 20-30 g kie3ków jeczmiennych na przebieg CU oraz na podtrzymanie remisji. Dzia3anie lecznicze opiera sie na omówionym wcze?niej mechanizmie wytwarzania z kwasu mas3owego. Dodatkowo korzystny wp3yw mo?e miea du?a zawarto?a glutaminy. Cykoria jest bogatym 1ród3em inuliny (patrzcie symbiotyki) i jest wykorzystywana do jej przemys3owej produkcji. Równie? cebula ma jej du?? zawarto?a.
smacznego
Mamcia

Re: kie3ki jeczmienia

: 13 kwie 2004, 12:19
autor: zuza
20-30 gram kie3ków jeczmiennych dziennie? Surowych?
Cykoria - jaka dzienna dawka? Podejrzewam, ?e je?a surowe.
Te same pytania mam odno?nie cebuli?
Babka jajowata - w3a?nie w ?wieta przeczyta3am o niej i rozpoczynam poszukiwania. Dok3adny przepis poda3a?, wiec nie pytam.
Dziekuje i pozdrawiam.

Re: kie3ki jeczmienia

: 14 kwie 2004, 09:28
autor: Mamcia
Nie wiem. Nie mam pojecia jak kie3ki by3y preparowane i czy by3y. nie mam dostepu do orginalnej pracy. Ja bym usuwa3a z nich trwarde cze?ci.
Co do cykorii to mo?e kto? ma jakie? fajne przepisy.

Re: kie3ki jeczmienia

: 15 kwie 2004, 14:48
autor: Mamcia
Doczyta3am, to co? dla Papuasa.
Wzi?a to co pozosta3o z jeczmienia po procesie warzenia piwa, zemlea, przesiaa oddzielia od plew i zaaplikowaa.
Tylko co zrobia z piwem, jak nie wszystkim s3u?y??
Wykorzystanie resztek pos3odowych bierze sie z ogromnej oszczedno?ci Japonczyków.
Macia

Re: kie3ki jeczmienia

: 17 maja 2004, 03:07
autor: zuza
CZy kto? jest zainteresowany nasionkami jeczmienia? Przecie? na gie3dzie rolnej mo?na dostaa ca3y wór? Nawet u rolnika. Jedynie by3oby tego do?a du?o, dlatego pytam czy s? chetni do podzia3u?

Re: kie3ki jeczmienia

: 17 maja 2004, 13:27
autor: Gość
Nie mog? bya niczym zaprawiane. Czyli nie dajaje sie ziarno siewne

Re: kie3ki jeczmienia

: 17 maja 2004, 14:56
autor: zuza
szkoda...
a od jakiego? eko-rolnika?