Symbiotyki

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

Zablokowany
Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Symbiotyki

Post autor: Mamcia » 15 mar 2004, 16:01

W jelicie cz3owieka zamieszkuje ponad 400 gatunków bakterii, których masa dochodzi do 2 kg, a w jelicie grubym stanowi? nawet 50% suchej masy ka3u. Poniewa? powierzchnia jelita stanowi najwieksz? powierzchnie kontaktu ze ?rodowiskiem zewnetrznym (oko3o 400 m2) wydaje sie oczywiste, ?e sk3ad flory bakteryjnej jelita wywiera wp3yw na zdrowie cz3owieka. Uwa?a sie, ?e mikroflora jelitowa odgrywa istotn? role w nzj. Badania laboratoryjne, badania na zwierzetach oraz próby kliniczne dowodz? znaczenia bakterii jelitowych w rozwoju reakcji zapalnej. Nie wyizolowano dotychczas drobnoustroju odpowiedzialnego za powstawanie choroby, ale uwa?a sie, ?e reakcja zapalna jest zwi?zana z zaburzeniem równowagi pomiedzy mikroorganizmami patogennymi a fizjologicznymi. ?wiadczy o tym np. korzystny wp3yw antybiotykoterapii na leczenie ostrych stanów.
Korzystny wp3yw fermentowanych napojów mlecznych na przewód pokarmowy znany jest od dawna. Zwi?zany on jest z obecno?ci? w nich probiotyków – ?ywych bakterii, które po wprowadzeniu do jelita wywieraj? pozytywny wp3yw na zdrowie organizmu. Do probiotyków nale?? bakterie produkuj?ce kwas mlekowy, bifidobakterie i dro?d?e (Saccharomyces boulardi). Produktami fermentacji s? nisko3ancuchowe kwasy t3uszczowe (octowy, propionowy, mas3owy) niezbedne do prawid3owego funkcjonowanie jelit m.in. przez utrzymanie niskiego pH tre?ci jelitowej oraz dostarczanie sk3adników od?ywczych (kwas mas3owy stanowi g3ówne 1ród3o energii dla kolonocytów). Usuniecie ma?lanów z jelita prowadzi do obumierania kolonocytów, a ich obecno?a hamuje rozwój komórek nowotworowych. Obserwowane korzystne dzia3anie kwasu mas3owego, podawanego we wlewkach, na zmiany zapalne koncowego odcinka jelita grubego, spowodowa3o zainteresowanie nasionami babki jajowatej ( patrz Plantago ovata).
Prebiotyki to sk3adniki po?ywienia pobudzaj?ce wzrost lub aktywno?a korzystnych szczepów bakterii. Stosowane najcze?ciej s? oligosacharydy: pochodne fruktozy - inulina, oligofruktoza, fruktooligosacharydy oraz pochodne glukozy – maltooligosacharydy. S? one oporne na trawienie przez enzymy gospodarza, a w przewodzie pokarmowym s? fermentowane przez baktetie.
Probiotyki i prebiotyki stosowane razem nazywamy symbiotykami. Wykazuj? one korzystny wp3yw na gojenie sie ran, ró?nicowanie komórek i przemiane materii w komórkach jelita. Dzia3aj? nie tylko bezpo?rednio na czynno?a jelita, ale tak?e na funkcjonowanie ca3ego organizmu:
§ poprawiaj? wch3anianie wapnia, magnezu i ?elaza. Lepsza resorbcja wapnia wp3ywa na zwiekszenie gesto?ci ko?ci, zapobiega osteoporozie bed?cej czest? komplikacj? w przebiegu nzj;
§ hamuj? rozwój patogennych szczepów bakterii przez wykorzystanie sk3adników pokarmowych koniecznych dla wzrostu patogenów, utrzymywanie niskiego pH, wytwarzanie nadtlenku wodoru, hamowanie adhezji szkodliwych bakterii do ?cianki jelita;
§ reguluj? motoryke przewodu pokarmowego;
§ dzia3aj? troficznie przez synteze krótko3ancuchowych kwasów t3uszczowych i poliamin;
§ hamuj? procesy gnilne, odpowiedzialne za powstawanie zwi?zków rakotwórczych;
§ zwiekszaj? mase stolca;
§ syntetyzuj? witaminy – B1, B2, B12 i kwas foliowy.
Postulowany jest równie? wp3yw symbiotyków na obni?enie we krwi poziomu trójglicerydów i cholesterolu, a co za tym idzie profilaktyczne dzia3anie w mia?d?ycy naczyn.
W badaniach klinicznych skuteczno?a z3o?onego probiotyku 3VSL# by3a porównywalna z mesalazyn? w podtrzymywaniu remisji wzjg.
Suplementacja diety preparatami zawieraj?cymi probiotyki mo?e bya uzupe3nieniem klasycznej terapii b?d1 stanowia jej alternatywe u pacjentów uczulonych na sulfasalazyne i mesalazyne.
Nale?y podkre?lia, ?e szczepy wykorzystywane do produkcji jogurtu nie spe3niaj? warunków probiotyku – m.in. prze?ycie i zasiedlanie sie w ?rodowisku jelita. Obecnie coraz popularniejsza jest ?ywno?a funkcjonalna wzbogacona o kultury probiotyków i prebiotyki. Dostepne w handlu produkty, z regu3y w nazwie zawieraj? sugestie, co do sk3adu np. bio-, acti- sano-. Poniewa? te wzbogacone produkty ?ywno?ciowe maj? inny smak, ni? produkty naturalne nie zawsze akceptowany prze konsumentów, mo?na w zamian stosowaa preparaty zawieraj?ce ?ywe bakterie np. Trilac, Lakcid.
Trwaj? badania maj?ce na celu ustalenie optymalnego sk3adu flory bakteryjnej jelita, wp3ywu w3asnej flory gospodarza na skuteczno?a terapii probiotykami, otrzymaniem szczepów o najskuteczniejszym dzia3aniu, produkcj? skutecznych symbiotyków.
Zastosowanie ?ywno?ci funkcjonalnej w codziennej praktyce ?ywieniowej ma coraz wieksze znaczenie w zapobieganiu stanom patologicznym, nie tylko jelita. Wiadomo na przyk3ad, ?e karmienie piersi? zapobiega wystepowaniu chorób uk3adu pokarmowego u niemowl?t m.in. przez naturaln? kolonizacje jelita przez korzystne szczepy bakterii i dostarczanym w pokarmie kobiecym substancji sprzyjaj?cych ich rozwojowi.

Gość

Re: Symbiotyki

Post autor: Gość » 27 sty 2005, 12:16

W lutowym numerze „Gut” ukaza3 sie kolejny artyku3 potwierdzaj?cy korzystny wp3yw symbiotyków na przebieg CU. Pacjenci byli poddani terapii kombinowanej (Bifidobacterium Longum i prebiotyk Synergy 1 - ilulinoligofruktoza). Co prawda grupa badana by3a niewielka, ale po raz kolejny potwierdza sie korzystne dzia3anie symbiotyków na CU. Tym z Was, którzy jeszcze nie stosuj? babki jajowatej, inuliny lub jakiego? innego prebiotyku serdecznie polecam. Poza korzystnymi zmianami we florze bakteryjnej, z3agodzenia stanu zapalnego powoduj? one regulacje wypró?nien (stosowane przy leczeniu zarówno zapara, jak i biegunek).
Mamcia

Awatar użytkownika
Magic
Początkujący ✽✽
Posty: 50
Rejestracja: 22 kwie 2004, 14:52
Choroba: CU
Lokalizacja: Warszawka

Re: Symbiotyki

Post autor: Magic » 27 sty 2005, 14:54

pojawi3 sie w?tek o symbiotykach , tak wiec w nawale pracy postanowi3em skre?lia s3ów pare w temacie tym. Dzieki Mamci która w czercu roku ubieg3ego odst?pi3a mi pewn? ilo?c inuliny, moje CU ( razem ju? 7 roczek ) ucich3o, wchodz?c jak zwykle wolniutko ale sukcesywnie w stan tak wyczekiwanej remisji. Pewien jestem, ?e w3a?nie inulina i babka uchroni3y mnie przed jesiennym nawrotem choroby ( jak dot?d rok w rok listopad by3 pocz?tkiem ..... sami wiecie ) Inulkine przyjmuje oko3o 6 3y?eczek dziennie. babke ( aktualnie ispagul ) oko3o 4 gramów dziennie do tego oczywi?cie salofalk. jak na razie cisza, spokój, nic sie nie dzieje ....... jednym s3owem nuda.;-) Z obserwacji moich zauwa?y3em, ?e ka?de wzdecie czy szybsza perystaltyka ustepuj? po zwiekszeniu dawki inuliny. namawiam wszystkich na stosowanie , a Mamci raz jeszcze dziekuje.

Kinga
Początkujący ✽✽
Posty: 122
Rejestracja: 13 lis 2004, 09:58
Choroba: CD
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa

Re: Symbiotyki

Post autor: Kinga » 29 sty 2005, 08:40

Tak wszyscy zachwalaja babke i inuline, ze chyba tez sprobuje. Mam tylko problem z kupnem. Pytalam sie juz w polskiej aptece i sklepie zielarskim ale nikt nie wie gdzie to mozna dostac. Znacie moze jakies amerykanskie linki, z ktorych nozna zamowic babke i inuline? Pozdrawiam

Handzia
Początkujący ✽✽
Posty: 174
Rejestracja: 09 mar 2004, 22:51
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Trójmiasto

Re: Symbiotyki

Post autor: Handzia » 29 sty 2005, 19:07

Inulina ,któr? kupi3am w Polsce w hurtowni jest sprowadzana z Holandii.Mo?e ten trop Ci co? pomo?e.
A pe3na nazwa babki jajowatej to Plantaginis ovatae seminis tegumentum produkowana jest w kraju.
Pozdrowienia.

Kinga
Początkujący ✽✽
Posty: 122
Rejestracja: 13 lis 2004, 09:58
Choroba: CD
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa

Re: Symbiotyki

Post autor: Kinga » 30 sty 2005, 05:33

Dziekuje za podpowiedz :) , moze to faktycznie cos pomoze a jak nie to bede musiala sciagnac z Polski.

Kinga
Początkujący ✽✽
Posty: 122
Rejestracja: 13 lis 2004, 09:58
Choroba: CD
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa

Re: Symbiotyki

Post autor: Kinga » 30 sty 2005, 06:55

A moglabysmi jeszcze podac ile mniej wiecej kosztuja te specyfiki i na jak dlugo wystarcza jedno opakowanie :?: Z gory dziekuje i pozdrawiam
K.

Handzia
Początkujący ✽✽
Posty: 174
Rejestracja: 09 mar 2004, 22:51
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Trójmiasto

Re: Symbiotyki

Post autor: Handzia » 30 sty 2005, 12:50

Mnie 5kg inuliny kosztowa3o 100 z3,ale by3a to cena troche wy?sza ,gdy? rozdzielano mi to z worka 20kg w jakim jest sprowadzana.Inulina wygl?da jak cukier puder i w zale?no?ci od dawkowania, które wynosi od 3-10 3y?eczek,moznaby wyliczya na jak d3ugo wystarczy.
Babke jajowat? kupuje w opakowaniu 100g za ok.9 z3 i to wystarcza ?rednio na 20 dni ,przy niskim dawkowaniu.
Pozdrowienia.

Awatar użytkownika
Shima
Doświadczony ❃
Posty: 1262
Rejestracja: 29 lis 2004, 20:10
Choroba: CD
województwo: łódzkie
Lokalizacja: Zdunska Wola
Kontakt:

do Handzi

Post autor: Shima » 30 sty 2005, 13:05

Handziu-mam pytanie.Mo?e wiesz jaka jest nazwa(pe3na)holenderskiej inuliny.Mam znajomych w Holandii i chcialabym zorientowac sie jak tam na miejscu przedstawia sie to cenowo i w jakich opakowaniach jest tam dostepna.
Zawsze służę rozmową [you] :)
Choroba:CD, astma, alergia, łuszczyca, ginekologiczne powikłania w trakcie leczenia immunosupresyjnego, podobno przebyta gruźlica jelit Stan:Lewostronna hemikolektomia,resekcja zwężenia w miejscu zespolenia i jeszcze dodatkowych kawałków jelit, zaostrzenie Leki:asamax3x1000mg,helicid2x1, metotreksat i parę innych paskudztw Waga/wzrost 99/173

Handzia
Początkujący ✽✽
Posty: 174
Rejestracja: 09 mar 2004, 22:51
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Trójmiasto

Re: Symbiotyki

Post autor: Handzia » 30 sty 2005, 14:56

Niestety nie wiem jak to brzmi po holendersku ,chocia? podejrzewam ,?e mo?e to bya podobnie.U mnie na opakowaniu pisze tylko inulina -kraj pochodzenia Holandia.

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Symbiotyki

Post autor: Mamcia » 30 sty 2005, 18:46

Firma, która tym handluje ma 15 przedstawicielstw, wiec jak kto? z daleka to mo?e skontaktowaa sie z przedstawicielem lokalnym
w takich miastach jak Bia3ystok, Bydgoszcz, Gdansk, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Leszno, Lublin, Lód1, Olsztyn, Poznan, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wroc3aw. Wiecej informacji o firmie i samej imulinie na stronach firmy http://www.hortimex.com.pl
Pakowana jest po 20 kg, ale mo?na zamówia mniej.
O czym pomownie informuje
Mamcia

Kinga
Początkujący ✽✽
Posty: 122
Rejestracja: 13 lis 2004, 09:58
Choroba: CD
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa

Re: Symbiotyki

Post autor: Kinga » 30 sty 2005, 21:38

Dziekuje za pomoc :) Juz znalazlam inuline i babke na amer. stronach i zaraz zamowie. Tylko nie wiem czy lepiej zamowic same nasiona babki czy ispagul czy moze psyllium (to jest tez babka tyle, ze w kapsulkach, ktore sie lyka 2-3 dziennie), no i nie wiem co najlepiej dziala :?:
K.

Jari
Początkujący ✽✽
Posty: 243
Rejestracja: 07 lut 2004, 23:55
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Warszawa

Re: Symbiotyki

Post autor: Jari » 12 lut 2005, 00:28

Ja Babke zamawiam z polskiej strony http://www.herbastudio.pl/start_swf.htm

Jest tam sklep, mo?na elegancko i po bardzo przystepnych cenach kupia nasiona baki 200 gram 5.35 z3 albo Ispagul (to s? 3uski z baki jajowatej) w cenie 6.47 za 100 gram saszetki.

Ja do niedawna zu?ywa3em sporo 3usek ale postanowi3em wypróbowa nasionka. Dosta3em dzi? pierwsz? dostawe i zastosowa3em. Ale postanowi3em ?e bede mieli3 w takim starym m3ynku te ziarnka bo s? twarde.
- Czy mo?e bya gorzej.
- Nie, bo gdyby mog3o to by ju? by3o.

Ajem
Początkujący ✽✽
Posty: 77
Rejestracja: 28 sty 2005, 16:03
Choroba: CD
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Radom
Kontakt:

Re: Symbiotyki

Post autor: Ajem » 21 lut 2005, 16:47

Witam.

Chcia3bym te? spróbowaa inuliny ale po sk?taktowaniu sie z kieleckim przedstawicielem firmy Hortimex ten spyta3 sie jaka na to bya bo jest kila typów.
Jak? wy stosujecie?Cz te? to wszystko jedno?

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Symbiotyki

Post autor: Mamcia » 21 lut 2005, 22:40

W zasadzie wszystko jedno, ale lepsza jest taka, która sie 3atwo rozpuszcza. Ró?nica w cenie minimalna.
Mamcia

Zablokowany

Wróć do „Probiotyki”