Strona 1 z 1

5-ASA

: 05 kwie 2004, 13:00
autor: Mamcia
Aminosalicylany: podstawowymi lekami stosowanymi we wszystkich postaciach nieswoistych zapalen jelit jest kwas 5-aminosalicylowy(5-ASA) (mesalazyna) i jego pochodna sulfasalazyna sk3adaj?ca sie sie z kwasu 5-ASA z do3?czon? sulfapirydyny. W przeciwienstwie do mesalazyny która jest wch3aniana ju? w ?o3?dku oraz w jelicie czczym, mesalazyna jest uwalniana z sulfosalazyny, dopiero w okre?nicy. Enzym bakteryjny azoreduktaza powoduje rozerweanie wi?zania niedzy kwasem 5 aminosalicylylowym a sulfapirydyn?. Dlatego te? sulfasalazyna jest stosowana w szczególnie leczeniu CU oraz w chorobie Le?nowskiego-Crohna ze zmianami zlokalizowanymi g3ownie w dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Uwalniana sulfapirydyna jest substancj? 1le tolerowan? przez oko3o 25% chorych i jest odpowiedzialna za objawy uboczne. Najcze?ciej wystepuj? nudno?ci, bóle g3owy i brzucha, gor?czka, zmniejszenie 3aknienia zaburzenia hematologiczne , , (leukopenia, niedokrwisto?a hemolityczna, makrocytoza), zaburzenia ?o3?dkowo-jelitowe, zwiekszenie aktywno?ci enzymów w?trobowych, osutka, ?wi?d, rumien, przemijaj?ca oligospermia, oraz reakcje alergiczne.. Przeciwskazaniami do stosowania sulfosalazyny jest nadwra?liwo?a na sulfonamidy lub salicylany, niewydolno?a w?troby lub nerek. W przypadku wspó3istnienia chorób alergicznych, a szczególnie astmy nale?y stosowaa sulfasalazyne ze szczególn? ostro?no?ci?. Nie stosowaa u dzieci do 2. r?.
Sulfalalazyna hamuje wch3anianie kwasu foliowego, którego niedobór mo?e bya przyczyn? anemii. Dlatego dzieciom, a w razie potrzeby i doros3ym nale?y podawaa preparaty zawieraj?ce kwas foliowy. U chorych z ma3? aktywno?ci? metylotransferazy tiopurynowej istnieje ryzyko zahamowania czynno?ci szpiku kostnego podczas równoleg3ego stosowania 6-merkaptopuryny.
Podczas leczenia nale?y przeprowadzaa badania kontrolne krwi: morfolgia, rozmaz, retikulocyty, enzymów w?trobowych i fosfatazy zasadowej
O mesalazynie pó?niej

Re: 5-ASA

: 22 lip 2006, 22:44
autor: anisr
Mam pytanie-po jakim okresie brania sulfasalazyny powinno sie zrobic te badania?

Re: 5-ASA

: 23 lip 2006, 19:06
autor: Mamcia
Na początku leczenia gdy nie ma objawów ubocznych co 3 miesiące powinno wystarczyć. Potem rzadziej.
Mamcia

Re: 5-ASA

: 23 lip 2006, 19:20
autor: anisr
Mamcia pisze:Na początku leczenia gdy nie ma objawów ubocznych co 3 miesiące powinno wystarczyć.
Mamcia
A jak są?Tzn chodzi mi o bóle głowy i brzucha...chyba od sulfy, tak mi się zdaje.Z lekarzem nie udaje mi się skontaktować-urlop-a my tez wyjeżdżamy i zastanawiam się,czy ie zrobic Olgusi badan przed wyjazdem.

Re: 5-ASA

: 23 lip 2006, 19:36
autor: Mamcia
Jak są to należy rozważyć przejście na mesalazynę. ponad 1/4 pacjentów źle toleruje sulfę
Mamcia

Re: 5-ASA

: 30 lip 2008, 17:13
autor: Confutatis
Nie lepiej od razu zaaplikować mesalaminę, zamiast żeby sobie jelita faszerować jakimiś pochodnymi pirydyny? :/ :neutral:

Re: 5-ASA

: 30 lip 2008, 20:23
autor: Mamcia
sulfa jest lekiem z wyboru w CU ze zmanami stawowymi. Nie wszyscy mają działania niepożądane i pozosraje jeszcze cena.

Re: 5-ASA

: 30 sty 2009, 14:23
autor: Joanna23
Mam pytanie ile kosztuje ten lek ? ile pacjent płaci