Strona 1 z 1

dawki Jucolonu

: 18 kwie 2005, 09:36
autor: Micha3
Witam!
Czy kto? mo?e si? ze mn? podzieli? swoim do?wiadczeniem na temat zmniejszania dawek przyjmowanego Jucolonu przy CU?
Mojej Pannie si? znacznie poprawi?o i zastanawiamy si? jak i kiedy zacz?? zmniejsza? dawki, zachowuj?c stan poprawy!
S? jeszcze minimalne ?lady krwi na stolcu, ale zwykle tylko rano. Poza tym i nieprzyjemnym bulgotaniem w brzuchu jest wszystko w porz?dku.
Obecna dawka 4 x po 3 tabletki Jucolonu na dob?.
Po ostatniej próbie (wed?ug zalece? lekarza!) zmniejszenia dawki z 4x3 na 4x2 nasili?o si? krwawienie i trzeba by?o powróci? do 4x3.
Czy s? jakie? przeciwwskazania do schodzenia z 4x3 za?ywaj?c np. 3,3,2,3 a za jaki? czas 3,2,2,3 itd. ?
Czy to zmniejszanie dawek ju? rozpocz??, czy poczeka? do zupe?nego ustania krwawienia?

Pozdrowionka dla wszystkich czytaj?cych! :)

Re: dawki Jucolonu

: 18 kwie 2005, 16:06
autor: kamil86
Z tego co ja wiem to jukonol/salofalk/pentaze to te leki maja skladnik ktory nam pomaga i te leki trzeba brac do konca zycia od nich chyba nie mozna odejsc ale slyszalem ze niektorzy odchodzili.

Re: dawki Jucolonu

: 18 kwie 2005, 16:38
autor: Micha3
Z tego co ja s?ysza?em, to trzeba je za?ywa? przez co najmniej rok od ust?pienia objawów.
Tylko czy dawka podtrzymuj?ca musi wynosi? 4x3, czy mo?e np. 3x2 ?

Re: dawki Jucolonu

: 18 kwie 2005, 17:39
autor: Anna
Ja wiem ?e mog? zej?? z ustalonej dawki o jedn? tabletk? tylko wtedy je?li przez dwa tygodnie jest wszystko OK.( bez jakich kolwiek ?lad€w krwi) po tygodniu nast?pna tabletka .

Re: dawki Jucolonu

: 18 kwie 2005, 19:24
autor: Mamcia
Nawet niewielkie krawawienie ?wiadczy o procesie zapalnym. Zmniejszanie dawek leków zaczyna si? po osi?gni?ciu remisjii, ale nie wszyscy chorzy mog? sobie na to pozwoli?.
I niech Was Bóg broni przed robieniem tego na w?asn? r?k?.
Mamcia

Re: dawki Jucolonu

: 19 kwie 2005, 07:44
autor: Micha3
OK. Podsumowuj?c ca?? dyskusj? - najpierw zupe?ny brak krwi, pó?niej po 1 tabletce na dwa tygodnie mniej, je?li wszystko jest w porz?dku.
Ca?o?? pod kontrol? lekarsk?! :)

Dzi?ki!